Одлука за унапредување на давател на јавна услуга

Одлукатa за унапредување на давател на јавна услуга можете да ја превземете тука:

Преземи овде