Контакт информации

ЈУ Меѓуопштински Центар за
социјална работа
Штип

ул. „Партизанска“ бр.31а
2000 Штип
Р. Македонија 
Телефон:
JУ МЦСР ШТИП: +389 32 385 031
ДНЕВЕН ЦЕНТАР: +389 32 380 378
ЦЕНТАР ЗА АУТИЗАМ: +389 32 608 539 
Е-пошта:
jumcsrShtip@mtsp.gov.mk

Контакт форма

Се согласувам со условите и правилата.