Годишен извештај за 2021 год.

Годишниот извештај за работењето во 2021 год. на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде 603 Преземи овде 785 Преземи овде 787 Преземи овде 889