Завршна сметка за 2023 год.

Завршна сметка за работењето во 2023 год. на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде - 603 Преземи овде - 785 Преземи овде - 787