Соопштение

Доколку забележите бездомно лице, Ве молиме да пријавите во Центрите за социјална работа или Црвен крст.

Дежурните тимови ќе ги згрижат и сместат бездомниците во пунктот во Момин поток – Скопје или во некој од регионалните пунктови за сместување на бездомни лица, кои што минатата есен беа отворени во Струга, Битола и Струмица.

 

Во продолжение се контакт телефоните на дежурните екипи:

Скопје:
Црвен крст – 071 733 171, 023096 227
ЦСР – 078 230 943, 076 381 762

Струга:
Црвен крст – 070 249 733
ЦСР – 075 588 980

Битола:
Црвен Крст – 075 907 060
ЦСР – 071 342 492

Струмица:
Црвен Крст – 070 253 441
ЦСР – 075 377 798​

Доколку има потреба Ве информираме дека е активен бројот на МТСП 15505 , на кој може да се пријави доколку некое лице е во опасност поради студениот бран.