Извештај за работењето на ЈУМ ЦСР Штип за 2022 год.

Извештај за работењето во 2022 год. на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде