Интерни процедури за Јавни набавки бр. 04-865/3 од 12.08.2021 год.

Интерни процедури за Јавни набавки бр. 04-865/3 од 12.08.2021 год. на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде