Годишен план за 2020 год.

Годишен план за 2020 год. на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде